Công nghệ hỗ trợ sinh sản (assisted reproductive technology - ART) là gì?

Công nghệ hỗ trợ sinh sản (assisted reproductive technology - ART) là gì?

ART liên quan đến các công nghệ và các phương pháp có liên quan,

được sử dụng để giúp người ta đạt được việc có thai. ART được sử dụng:

• như một biện pháp điều trị hiếm muộn cho các cặp

• bởi những phụ nữ không thể trở nên có thai được nếu không

được điều trị

• bởi những phụ nữ không thể giữ được em bé trong thời gian mang thai hoặc không thể sinh nở được nếu không được điều trị

• để làm giảm nguy cơ em bé thừa kế một bệnh hay một dị tật di

truyền nào đó.

Chú giải thuật ngữ