Resources

Công nghệ hỗ trợ sinh sản (assisted reproductive technology - ART) là gì?

Fertility treatment

ART liên quan đến các công nghệ và các phương pháp có liên quan,

được sử dụng để giúp người ta đạt được việc có thai. ART được sử dụng:

• như một biện pháp điều trị hiếm muộn cho các cặp

• bởi những phụ nữ không thể trở nên có thai được nếu không

được điều trị

• bởi những phụ nữ không thể giữ được em bé trong thời gian mang thai hoặc không thể sinh nở được nếu không được điều trị

• để làm giảm nguy cơ em bé thừa kế một bệnh hay một dị tật di

truyền nào đó.

Was this page helpful?

Do you want a response?